SARIE-blogs

Louis & Lise se Wie is ek: Fisieke geweld teen vroue – hoekom?

LOUIS ANTWOORD: Kan ek net eers noem dat mishandeling onder alle geslagte en ouderdomme voorkom. Mans word dus ook fisiek en/of verbaal mishandel.

Hierdie week gesels ons net oor FISIEKE mishandeling en volgende week oor VERBALE mishandeling.

Net soos verbale mishandeling, gaan fisieke mishandeling nie soseer oor geweld nie maar hoofsaaklik oor MAG. Dis ‘n persoon se poging om mag oor iemand anders te kry of te behou. In die meeste gevalle is dit omdat die persoon self met ‘n lae selfbeeld sukkel.

Reg oor die wêreld is dit oorwegend mans wat die skuldiges is. Vroue is normaalweg FISIEK swakker, kleiner en minder aggressief en maak dit dus vir mans makliker om hulle te mishandel. Dit gebeur dikwels dat die man nie veel van homself dink nie en, in ‘n poging om homself ‘n emosionele hupstoot te gee, gewelddadig teenoor die meer weerlose party optree.

LISE VRA: Hoekom bly ‘n vrou by iemand wat haar fisiek aanrand? Dit kan tog nie so eenvoudig wees soos dat sy te “swak” is nie?

LOUIS ANTWOORD: Natuurlik nie. Onthou, ons moet onderskei tussen mense wat slagoffers was van fisieke geweld in situasies waaruit hulle nie kon ontsnap nie, en mense wat uit eie, vrye wil in ‘n situasie aanbly. Ons praat dus nie van iemand wat fisiek aangerand is tydens bv. ‘n inbraak nie, maar van ‘n vrou wat jare lank in ‘n verhouding bly waar haar man haar fisiek mishandel. In so ‘n geval begin kyk ons na ‘n slagoffersindroom. Die persoon wat haarself as die slagoffer van ‘n situasie ervaar, hoef streng gesproke nie in die situasie te wees nie maar KIES om daarin te bly, al voel dit nie bewustelik soos ‘n keuse nie.

Ek moet onmiddellik byvoeg dat dit nie so maklik is nie. Talle vroue word gedreig of “afgepers” met fisieke geweld. In hierdie gevalle is vlug nie so ‘n eenvoudige opsie nie. Dit gebeur egter dikwels dat mense voel hulle moet maar met die situasie saamleef bloot omdat hulle nie van ander opsies bewus is nie, óf omdat ander opsies vir hulle ewe onaanvaarbaar lyk.

LISE: Beteken dit dan dat sommige vroue nooit uit so ‘n situasie sal kan ontsnap nie?

LOUIS: Nee, net dat dit vir sommige vroue makliker is as vir ander. Ons moet onthou dat daar ALTYD ander opsies is. Selfs al klink dit na onaangename opsies, bly dit opsies.  Gelukkig is die wet aan die mishandelde persoon se kant. Dit is dus maklik om ‘n interdik teen iemand te kry. As so ‘n interdik oortree word, word die skuldige vinnig gearresteer. Sou hy hom later weer hieraan skuldig maak, is tronkstraf ‘n onvermydelike gevolg.

Daar is verskeie instansies waar ‘n persoon om hulp kan gaan aanklop. GEEN mens, vrou of man, hoef herhaaldelik mishandel te word en die gevoel te hê dat sy/hy alleen in die situasie staan nie.

* GESELS SAAM OP FACEBOOK: Elke Dinsdag beantwoord Louis jou sielkundige vrae direk op SARIE se Facebookblad.

* ‘Like’ ook Wie is ek? – met Louis & Lise op Facebook om meer gereeld met hulle te gesels oor kwessies wat pla.

* Lees nóg artikels deur Louis & Lise op sarie.com