SARIE-blogs

Louis & Lise se Wie is ek: Seksuele molestering

LISE vra:Kom ons val sommer met die deur in die huis: Wat is die verskil tussen molestering en verkragting?

LOUIS: Wanneer daar seksuele penetrasie plaasvind sonder ‘n persoon se toestemming, word dit as verkragting beskou. In die geval van ‘n kind onder 16 jaar word dit statutêre verkragting genoem.  Dit geld vir albei geslagte, maar die wet is nog effe vaag waar dit by ‘n manlike slagoffer kom.  Seksuele molestering vind plaas wanneer iemand teen sy of haar sin seksueel blootgestel word. Dit sluit selfs net praatjies of dreigemente van seksuele blootstelling in.  Mense is soms onbewus dat dit onwettig is, en omdat hierdie soort molestering nie soos verkragting voel of lyk nie, word dit dikwels in ‘n minder ernstige lig beskou.  Voorbeelde sluit die volgende in:

  • Direkte of indirekte aanraking van iemand se liggaam, veral areas wat as “privaat” beskou word.  Om bv. sonder toestemming aan ‘n meisie of vrou se borste te vat, is teen die wet en word as ‘n seksuele oortreding beskou
  • Wanneer iemand ‘n ander persoon sonder toestemming op die mond of lippe soen
  • Om iemand te dwing of te dreig om seksueel te verkeer, is ‘n onwettige vorm van seksuele misdryf, selfs al is dit nie in die vorm van penetratiewe seks nie.  Die huwelik word ook as geen verskoning hiervoor aanvaar nie
  • Manipulering (“prepping”) van kinders jonger as 16 om hulle seksueel bewus te maak
[box:full:grey:both]

[/box]

LISE vra:  So onsensitief soos hierdie vraag dalk mag klink, is daar sekere kinders of mense wat meer geneig is om seksueel gemolesteer te word?

LOUIS ANTWOORD: Ek verstaan waar die vraag vandaan kom, want slagoffers van herhaalde seksuele molestering is soms stil, teruggetrokke en kom voor as “maklik om oor te loop”.  Hulle gedrag of houding is egter normaalweg as gevolg van dit wat met hulle gebeur het en nie oor wie hulle is nie.  Navorsing het die volgende feite uitgewys:

  • Seksuele molestering kom wêreldwyd onder alle inkomste-, kultuur- en rassegroepe voor
  • Die meeste molesteringslagoffers ken die oortreders
  • Dit is moontlik dat jy self onbewus kan wees van die feit dat jou kind ‘n slagoffer is
  • Dit is onwaarskynlik dat kinders sal jok oor seksuele molestering
[box:full:grey:both]

[/box]

LISE vra: Watter effek het seksuele molestering op die res van ‘n mens se lewe?

LOUIS: Dit hang af van die slagoffer se omstandighede en ouderdom, asook die intensiteit van die molestering. ‘n Mens sou bv. kon aanvaar dat ‘n volwasse vrou wat net een keer liggies betas is minder trauma sal ervaar as ‘n kind wat gereeld verkrag word.  In die meeste gevalle, by kinders sowel as baie volwassenes, het dit egter gewoonlik ‘n vernietigende effek.  Die trauma van seksuele molestering by kinders is dikwels permanent en kan hul individuele lewens en latere verhoudings massiewe skade berokken.

[box:full:grey:both]

[/box]

LISE vra:  Watter sielkundige toestande word gewoonlik geassosieer met seksuele molestering?

LOUIS ANTWOORD:  Algemene angs, major depressie en posttraumatiese stresversteuring kom algemeen voor by mense wat gereeld slagoffers van seksuele molestering was.

[box:full:grey:both]

[/box]

LISE:  Hoe beweeg ‘n mens aan ná ‘n enkele insident, of geskiedenis van seksuele molestering?

LOUIS: Deur eerstens te besef dat dit nie jou skuld is of was nie.  Dit klink maklik, maar slagoffers sukkel dikwels om die gevoel af te skud dat hulle deels verantwoordelik was vir dit wat gebeur het.  Geen kind kan ‘n aandeel daarin hê as ‘n volwassene hom of haar seksueel molesteer nie.  Die trauma van ‘n molestering kan egter baie diep lê en die pad na herstel is dikwels lank en steil. Herstel is egter nie onmoontlik nie, en mense wat voorheen slagoffers was kan met professionele hulp ‘n vol lewe ly.

WAAR KAN EK VRAE VRA/MY STORIE VERTEL?