SARIE-blogs

Louis & Lise se Wie is ek: Só kan jy beter kommunikeer

LOUIS ANTWOORD: Omdat dit so eenvoudig klink, dink die meeste van ons kommunikasie is vanselfsprekend. Ons spontane reaksie is gewoonlik dat dit die ander persoon se “skuld” is as ons nie reg verstaan word nie. 

As ons egter mooi hieroor dink, behoort ons gou te besef hoe moeilik dit vir albei partye is om dit wat in hulle binneste omgaan in woorde uit te druk. Ons het net taal, en taal is beperk tot 5 klinkers (a, e, i, o, u) en ‘n beperkte aantal medeklinkers (d, s, t, ens.). Ons denke en gevoelens is baie meer ingewikkeld as wat ons in taal kan uitdruk, en as ‘n mens nog emosioneel voel terwyl jy jou gevoelens probeer beskryf (soos in ‘n  konfliksituasie), raak dit byna onmoontlik. Voeg daarby frustrasie, ongelukkigheid en al jou persoonlike “issues”, en dit is eintlik verbasend dat mense mekaar tóg soms in moeilike situasies verstaan.

LISE VRA: In ons verhouding probeer ons ‘n paar goue reëls volg om te verseker ons behou goeie kommunikasie.  Vertel asb. vir ons lesers wat die reëls is, en hoekom dit die beste werk.

LOUIS: Dit gaan eenvoudig klink, en selfs kinderagtig, maar die nakoming van hierdie reëls waarborg ten minste 80% verbetering in kommunikasie. Dit gebeur dikwels dat ons ‘n probleem waarmee ons maande, selfs jare, lank gesukkel het, binne ‘n paar minute kan oplos. Kom ons neem Persoon A en Persoon B as voorbeeld.

•    A en B verskil oor ‘n aangeleentheid en A kry die eerste spreekbeurt. Hy praat dan so lank as wat hy wil. A kan genoeg stiltes tussenin neem om te dink oor wat hy verder wil sệ.

•    Al hou B glad nie van alles wat A sê nie, mag sy hom nie onderbreek nie en ook nie uitloop op die gesprek nie. B MOET by hierdie twee reëls hou.

•    As A klaar gepraat het, moet hy dit sệ, bv. “Oukei, ek is nou klaar.”

•    Voordat B mag antwoord, moet sy opsom wat A gesệ het. Sy moet hiermee aanhou TOTDAT A tevrede is B het hom reg verstaan.  Hierdie is die kern van ‘n suksesvolle gesprek. Al moet B twintig keer opsom – as A nie 100% seker is B weet presies wat hy bedoel het nie, mag die gesprek nie voortgaan nie.

•    A gee dan toestemming dat die gesprek mag voortgaan en nou ruil A en B die rolle om. B mag nou sệ net wat sy wil, so lank as wat sy wil.  B mag nie onderbreek of uitloop uit die gesprek nie.  Op sy beurt moet A alles opsom wat B gesệ het, TOTDAT B tevrede is dat sy 100% gehoor is.

•    A en B ruil die rolle om totdat die gesprek klaar is, en die gesprek is slegs klaar as A en B albei hul toestemming daartoe gee.

•    Teen die einde van die gesprek onderhandel A en B oor ‘n oplossing.  Dit is hier waar A en B dan ‘n ooreenkoms aangaan, ‘n “deal” oor hoe die probleem in die toekoms hanteer gaan word.  Maak hier seker dat die “deal” duidelik omskryf is, amper soos in ‘n kontrak met baie details, sodat die probleem in die toekoms maklik hanteer kan word. Ter wille van duidelikheid en om enige misverstande te voorkom, kan die partye selfs die ooreenkoms neerskryf en onderteken. Weereens: hou streng by die reëls.

•    As A of B in die toekoms foute maak en nie by die ooreenkoms hou nie, beteken dit nie dat alles platgeval het nie.  Ons is mense en maak gereeld foute. Gebruik dieselfde stel kommunikasiereëls om A of B daaraan te herinner dat hy/sy die ooreenkoms verbreek het en maak seker dat albei weer op dieselfde bladsy kom.

Hierdie gesprek/ke kan soms lank duur, maar dis ‘n waarborg dat dit minder tyd opneem as enige ander poging om probleme uit te sorteer.  Ek wil dit net weer beklemtoon dat die sukses van hierdie kommunikasie absoluut van gehoorsaamheid aan die reëls afhang. As die partye een stap oorslaan of nie die gesprek deeglik afhandel nie, val die hele proses plat.  Natuurlik moet albei partye eers instem om die reëls te gebruik, en die reëls word net gebruik om verskille en konflik op te los. Dit geld nie vir alledaagse gesprekke nie.

LISE VRA: Wat doen ‘n mens as een van die partye nie die gesprek wil voer nie, of weier om hom/haar by die reëls te hou?

LOUIS: Dan het ons ‘n probleem. Tensy die party ‘n beter voorstel het om die probleem op te los of beter te kommunikeer, gaan die probleem telkens terugkeer om moeilikheid te veroorsaak. As iemand weier om met jou te kommunikeer of by die kommunikasiereëls te hou, het jy basies net twee keuses: Óf jy moet dit so aanvaar en daarmee saamleef, óf jy moet besluit of jy nog deel van die verhouding wil wees.  Na my wete is daar nie ‘n ander keuse nie.

* GESELS SAAM OP FACEBOOK: Elke Dinsdag beantwoord Louis jou sielkundige vrae direk op SARIE se Facebookblad.

‘Like’ ook Wie is ek? – met Louis & Lise op Facebook om meer gereeld met hulle te gesels oor kwessies wat pla.

* Lees nóg artikels deur Louis & Lise op sarie.com