Funksies

Gee Jou Gawe Kersmark

MB Bemarking kondig met trots die jaarlikse unieke “Gee jou Gawe” Kersfeesmark aan ten bate van liefdadigheid. ‘n Nuwe liefdadigheid sal elke jaar aangekondig word en bemark word. Sodoende kan ons jaarliks ‘n ander instansie help met fondse. Hierdie jaar is die liefdadigheidsorganisasie: Doulos Armoedebediening Gemeenskapsprojekte NPO 053-086. Die Mark staan bekend vir hoë kwaliteit kuns en handewerk. PLEK Griekse Gemeenskapsaal H/v Lynnwoodweg en Roperstraat, Brooklyn, Pretoria – regoor hoofingang van Tukkies DATUM Vanaf: Vrydag 18 November 2011 Tot: Sondag 27 November 2011 Vrydag 18 November 2011 om 17h00 bederf ons 100 minderbevoorregte kinders met ‘a ligte aandete, sap, ‘n sagte speelding & ’n Poppespel geborg deur Perneef Teater OOP OP SONDAE ALGEMEEN 220 Uitstallers met gekeurde handewerk stal uit. Kersmark word daagliks aangevul. Teetuin. Pragtige rustige verkoelde saal vir u kersinkopies. Veilige parkering. Motorwagte aan diens. Help ons om die in nood te help. Wen ’n pragtige Persiese Mat en ’n Weber braaier.

  • Lynette Erlank

    Teodora Centre for the Disabled is een van die uitstallers by die mark. Buiten dat Mariette deur hierdie mark wonderlike werk in die gemeenskap doen deur fondse in te samel is dit ook vir ons by Teodora Centre for the Disabled ‘n geleentheid om die artikels wat deur volwasse gestremdes gemaak word te verkoop. Ons is baie dank aan Mariette verskuldig vir hierdie geleentheid!