Dit laat jou dink

Is jy ‘n verkleurmannetjie?

“As jy te veel soos jou werkomgewing word, is jy nie van veel waarde vir jou werkgewer nie. Die enigste mense wat waarde het, is diegene wat ’n verskil maak. En om ’n verskil te maak moet jy dinge doen wat nog nie voorheen gedoen is nie.” – Alan Hosking in HR Future

(sien ook www.hrfuture.net)

  • Cervantes20Margie

    I opine that to receive the mortgage loans from banks you ought to present a great motivation. Nevertheless, once I’ve got a auto loan, because I wanted to buy a bike.

  • Hall25Lana

    I strictly recommend not to hold off until you get enough money to order different goods! You can just take the loans or collateral loan and feel yourself fine