022mandela_18julie2007
Dit laat jou dink

Madiba se wysheid: Die goeie in ander

1. Sien die goeie in ander raak

Hy verkies om verby die negatiewe te kyk. Hy doen dit om twee redes: omdat hy instinktief die goeie in mense raaksien, en omdat hy met sy intellek glo dat as jy die goeie in ander mense raaksien, dit hulle tot beter dinge kan aanspoor. As jy meer van mense verwag, of hulle nou jou kollegas of jou gesinslede is, sal hulle dikwels meer gee. Of skuldig voel as hulle dit nie doen nie.