Dit laat jou dink

‘n Baby Boomer-ma oor haar Generasie Y-kinders

“Hulle is gelowige kerkgangers in ‘n hip vernuwingskerk waar die band se musiek my verwilder. Ek is nog bang vir ‘n kwaai God wat my gaan straf as ek nie perfek is nie. Hulle staan in verstomming oor ‘n genadige God wat hulle aanvaar nes hulle is.” – Elsabé Pepler, ‘n Baby Boomer-ma oor haar Generasie Y-kinders

**Tussen generasies – Lees in jou Oktober-uitgawe meer oor Baby Boomers vs Generasie Y. Vertel ons waarvan jy hou en wat jou irriteer van ander generasies.

 • Ek het lekker jare gelede saam met my kinders na Charismaties kerk geskuif …..die vernuwin g hou net aan en aan in die GEES en in my.
  Ons PA is nie kwaai ,,,,Hy het gese …. loof HOM met alles wat in jou is ,,,vir my die tromme vir jou ‘n groot koor en grote orrel ……kyk maar na die klienstes onder ons ..hulle HALLELUJAH ouma…. sommer met die hele lyfie, hart en verstand.
  Moet ons dan nie soos die kinders wees ….so sing ons mos van kliens af JESUS min my !!!!!!!Ek in 1954 gebore…
  Enjoy net en weet die HERE sal die worries op los /!GO BABY BOMER KINDERS >>>JULLE IS DI JOSHUA"S van ons tyd.
  Lief julle !!!1

 • Hendrik van den Berg

  ( Pinkster / Charismaties Kerke)

  —————————————————————————————————————————
  En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. 1Kor 12:1

  1Kor 12:4 Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees;
  1Kor 12:5 en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here;
  1Kor 12:6 en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk.
  1Kor 12:7 Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.
  1Kor 12:8 Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;
  1Kor 12:9 aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
  1Kor 12:10 aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.
  1Kor 12:11 Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.

  1Kor 14:1 Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer.
  1Kor 14:2 Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede.
  1Kor 14:3 Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging.
  1Kor 14:4 Hy wat in ‘n taal spreek, stig homself; maar hy wat profeteer, stig die gemeente.
  1Kor 14:5 Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer, is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang.
  1Kor 14:6 Maar nou, broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle spreek òf deur ‘n openbaring, òf deur kennis, òf deur profesie, òf deur lering nie?
  1Kor 14:7 Net soos met lewelose dinge wat ‘n klank gee, ‘n fluit of ‘n siter, as hulle nie ‘n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal ‘n mens weet wat op die fluit of siter gespeel word?
  1Kor 14:8 Want as die basuin ook ‘n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog?
  1Kor 14:9 Net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal ‘n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat.
  1Kor 14:10 Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geeneen daarvan is sonder klank nie.
  1Kor 14:11 As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker ‘n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my ‘n vreemdeling wees.
  1Kor 14:12 So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente.
  1Kor 14:13 Daarom moet hy wat in ‘n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê.
  1Kor 14:14 Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar.
  1Kor 14:15 Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing.
  1Kor 14:16 Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy wat die plek van ‘n onkundige inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie?
  1Kor 14:17 Want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. 14:18 Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal;

  1Kor 14:37 As iemand meen dat hy ‘n profeet of ‘n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is.

  Efe 4:11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,

  1Kor 10:1 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het,

  2Kor 1:8 Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het.

  1Tes 4:13 Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.

  2Pet 3:8 Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

  Amen

  Bybel Waarheid.(1953)

  Hendrik van den Berg
  Mosselbaai
  ———————————————————————————————————————————