Dit laat jou dink

Suksesvolle stiefma – ‘n boek met raad

Moeg om as die nare stiefma gebrandmerk te word? In How to be a Happy Stepmum vertel dr. Lisa Doodson – self ‘n stiefma – hoe om die stief uit stiefma te haal.

Daar’s baie gevallestudies en raad vir talle uitdagings: van jou verhouding met jou man en sy kinders tot hoe om sake met sy eks vlot te laat verloop, praktiese kwessies soos vakansies en hoe om al die nuwe gesinslede by mekaar te laat inskakel. (RandomHouse Struik, R185)

  • Hiral

    Christina sagt:Eine gelungene Rezension! Die vieeln Fotos machen Lust darauf, das Buch in den H nden zu halten und selbst zu bl ttern und ber die Bilder und Texte zu staunen! Freue mich auf weitere Beitr ge hier von eco-log!