Hieroor praat mense

Bekendes oor die Groot Debat – Lizette Rabe

“Ek dink mense beleef groot ontnugtering, in alle opsigte. Ek hoop die boek gee mense ruimte om te besef dat ons nodig het om in groter medemenslikheid en deernis met mekaar saam te leef. Ek reis al byna tien jaar in ’n onherbergsame niemandsland, toe ek besef het ek sou huigel as ek langer probeer deel wees van ’n instelling wat nie meer my vrae kan, of wil, beantwoord nie.Met die skryf van my bydrae het ek dus nie nuwe insig gekry nie. Dalk tog een wat verdiep het: dat ’n waardegedrewe lewe die vertrekpunt behoort te wees, nie ’n dogmagedrewe een nie.” – Lizette Rabe

 • Ben

  Goed afgeskop, Lizette.

 • Cecilia

  Bravo Lizette. Ek is al byna tien jaar kerkloos omdat ek teleurgesteld is in ‘n kerk en sommige van sy lidmate wat met die Bybel onder die arm mense tot die hel verdoem omdat hulle gay is, maar die amptebanke sit vol egbrekers, bedrieërs, geweldenaars (met die mond en die hand teenoor hul kinders & eggenote). ‘n Predikant in ons dorp is (na 2 jaar van getuienis onder die mat invee omdat dit die kerk en die amp van leraar in ‘n slegte lig sal stel) die deur gewys omdat hy ‘n vroetelpappie en ‘n seksmaniak is. Hy het geen berou getoon en nie een van sy slagoffers om verskoning gevra nie. Steeds word alles so geheim gehou dat die koerante nog nie eers daarvan te hore gekom het nie: "want wat sal van die kerk word as dit moet uitlek"?! Waardes is daarmee heen – lank lewe die dogma!
  Ek vereenselwig my nie meer daarmee nie. Ek het egter nie my geloof in Jesus Christus as my persoonlike Saligmaker verloor nie – ek huiwer slegs om myself ‘n christen te noem. Ek verwys liewer na myself as ‘n gelowige.

 • Petro Bosman

  Dogma is mensgemaak, en ons weet almal tot watter vreeslike goed ménse in staat is.
  Ons moet kan ooreenkom om te verskil, want ons hoef nie oor alles saam te stem nie. En ons moet beslis ook nie.
  Ek salueer mense wat opstaan en sê hoe hulle voel. Dit verg moed en dapperheid.
  Die kerkbank-godsdiens waarmee ek grootgeword het, doen dit ook nie meer vir my nie.
  Ek vind my godsdiens in ‘n koppie tee uit ‘n omgee-hand, in ‘n troeteldier se nat soen in my nek. In ‘n wolkkolom met ‘n goue soom.
  Ek het nie meer tyd en plek vir mensgemaakte foefies in my lewe nie.

  Ek salueer jou, Lizette.