SARIE WOON wedstrydreëls

1. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen gesprek of korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

2. Die wennerssal telefonies verwittig word en hul name sal in ’n latere stadium op die webtuiste verskyn.

3. Die pryse is nie oordraagbaar nie en is nie vir kontant omruilbaar nie.

4. Werknemers en hul gesinne van Media24 (SARIE se moedermaatskappy), Hertex, Radiant Lighting en hul reklamemaatskappye mag nie aan die wedstryde deelneem nie.

6. Media24, Hertex en Radiant Lighting word gevrywaar teen alle eise en/of laste wat ’n wenner kan hê weens skade/beserings vanweë sy/haar deelname aan die wedstryde of benutting van die pryse.

7. Aflewering binne 6 – 8 weke is onderhewig aan beskibaarheid van voorraad ten tyde van die prysaanwysing

Terug na vorige bladsy