Dekorstories

Winskoop van die maand: Swartbordpapier

Ons winskoop van die maand is dié rol swartbordpapier (sowat R20) van Pick n Pay. Plak dit net waar jy wil, teen die muur, op jou yskas, selfs teen ’n venster.

Sny ’n mooi vorm aan die bokant, en gebruik ’n piering om netjiese rondings vir die onderste hoeke te trek. Trek rugkant stadig en versigtig af terwyl jy plak, en vee terselfdertyd klein blasies uit.

Teken twee bordkryt-lyne oorkruis aan bokant en knip klein driehoek-vlaggies uit geskenkpapier. Plak met klein stukkies alkantkleefband onder lyne vas.

* As jy nie die swartbord-plakpapier in die hande kan kry nie, gaan na www.gordons.co.za  of bel Susi 031 705 8713 of Sandy 082 565 8636.

  • Gabriela

    Voor de volledigheid de beneeffrtde raadsvragen:Raadsvragen over ‘nieuw evenemententerrein’ op Winkelcentrum XXL in WoenselTot mij wendde zich vandaag diverse mensen uit het Winkel Centrum Woensel (WCW), zowel winkeliers als omwonenden, die zich boos en verwonderd afvroegen hoe wij als gemeenteraad een besluit konden nemen om de parkeerplaats op het Winkelcentrum te bestemmen als evenemententerrein. Dit om Turken uit de wijde omgeving van Eindhoven in de gelegenheid te stellen de EK wedstrijd Duitsland – Turkije gezamenlijk op een groot scherm te volgen, waarbij mogelijk 4 e1 5 duizend luidruchtige voetbalminnende Turkse supporters op af zouden komen. Voor en na de uitzending zouden er artiesten optreden. Los van welke bevolkingsgroep of voetbalteams er moesten spelen doet even niet ter zake, maar ik kon deze mensen wel vertellen dat dit besluit geheel buiten de raad om is genomen. Het is nog erger, ook tijdens de ruim 8 uur durende raadsvergadering van 24 juni is ons als raad niets medegedeeld, terwijl dit al wel bij de burgmeester bekend was. Vandaag woensdag 25 juni hebben wij dit verhaal pas uit het Eindhovens Dagblad kunnen vernemen. Over goede communicatie gesproken! Tegelijkertijd lezen wij in hetzelfde dagblad dat Fiebsta del Sol ge9e9n toestemming krijgt om op het Stratumseind bij de Oude Stadsgracht een podium te plaatsen. Citaat: De gemeente heeft de vergunning geweigerd vanwege afspraken die gemaakt zijn met de omwonenden. Hen is beloofd dat in het voorjaar wordt vastgesteld welke evenementen een vergunning krijgen voor het Stratumseind. Evenementen die later worden aangemeld bij de gemeente krijgen alleen toestemming als de betrokken bewonersorganisaties er mee instemmen . (…) De gemeente is er vorige week bij toeval achter gekomen dat Fiebsta dat van plan was Einde citaat. Vorige week, dat is ca 10 dagen voor het evenement Fiebsta del Sol krijgt de vrijwilligers organisatie, die dit 3-daagse evenement al tal van jaren met groot succes voor honderdduizenden mensen heeft georganiseerd, dus geen vergunning, terwijl de vergunning voor het evenement op het WCW binnen 3 dagen uit de achterzak van onze nieuwe burgemeester werd getoverd, of zien de burgers dat verkeerd? Het oordeel hierover is aan het college, maar dit gebeuren schept wel een precedent voor vele andere evenementen in onze stad, tenzij het college met 2 maten wil meten, maar dat lijkt ons niet verstandig. Dat evenementen ook vlug en snel geregeld moeten kunnen worden, klinkt de fractie van de Lijst Pim Fortuyn als muziek in de oren, natuurlijk, maar dan doe je dit niet midden in een woonwijk, in een druk winkelcentrum en op gehaktdag, midden in de week. Zeker niet zonder dat zoiets met de omgeving is gecommuniceerd. Op de eerste plaats denk je bij dit soort evenementen aan het Stadhuisplein, de Markt, Stationsplein of een voetbalstadion waar niemand er dan (over)last van heeft. Maar goed de winkeliers en de bewoners op het WCW is helemaal niets gevraagd! Zij kregen op dinsdag 24 juni op het eind van de middag pas een briefje in de bus waarop was te lezen wat er de volgende dag in het WCW zou gebeuren. Dan kun je als gemeente wel ruim 6 miljoen euro uitgeven aan communicatiecursussen, maar als zelfs de burgemeester zich laat leiden door geldingsdrang naar allochtone medeburgers of wellicht door emotie (deze zin zijn letterlijke woorden van de klagers) kun je de ambtenaren daarna niets verwijten, indien zij de dure cursussen niet in de praktijk toepassen. Daar komt bij, dat door de afsluiting van een groot stuk van de parkeerplaats gedurende de hele dag – tegelijkertijd met de weekmarkt – enkele winkeliers een fikse omzetderving hebben doorstaan. Bovendien moeten juweliers, die ook in het WCW zijn gevestigd evenementen tijdig doorgeven aan hun verzekeringsmaatschappijen, omdat zij extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Diverse winkeliers hebben hun etalages uit voorzorg leeg laten ruimen, terwijl de vraag open blijft of de verzekering bij dat soort calamiteiten – indien zij uit de hand lopen – wel tot een uitkering komt. Ja inderdaad, deze vragen en twijfels leven er wel degelijk bij de ondernemers. Tel deze gemaakte kosten op bij de omzetderving van de dag en dan kan het college zich afvragen of deze locatie wel zo geschikt was voor dit soort evenementen.Dat brengt mij tot de volgende vragen.1. Is het bericht in het Eindhovens Dagblad juist dat er op zondag 22 juni het initiatief werd geboren voor dit evenement?2. Wat is de reden dat er voor dit evenement – geheel tegen de gewoonte van onze gemeente in – is gekozen voor een parkeerplaats op het WCW terwijl men tegelijkertijd duizenden luidruchtige Turken verwachtte?3. Waarom hebben de bewoners(organisaties) of de winkeliersvereniging geen informatie of inspraak gehad bij dit evenement?4. Is het college het met de winkeliers en bewoners eens dat de communicatie hen veel te laat heeft bereikt?5. Begrijpt u de zorg die ondernemers in het WCW hebben aangaande dit evenement of wellicht over toekomstige ad-hoc evenementen?6. Wie neemt de schade voor hun rekening van omzetderving en gemaakte kosten die naar aanleiding van dit evenement zijn geleden? 7. Hoeveel geld heeft het ons als gemeente aan deze doelgroep gekost en uit welke middelen is dit betaald? Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn25 juni 2008