Maak dit self

Hekelpatroon vir teemus

Let wel: Ons publiseer die Engelse weergawe van die patroon. Indien jy ‘n Afrikaanse patroon wil hê, stuur ‘n e-pos aan ons dekor-redakteurs Lounette Fourie of Anita Rabie. (Kode 09.036)

AFRIKAANS

Patroon en Ontwerp verskaf deur Saprotex International. Besoek hulle by http://www.knit1.net

Benodigdhede: 2 bolle van 50 g elk Elle Elite Dubbeldraad (kleur chocolate); ‘n 4 mm hekelpen

 Grootte: Patroon slegs beskikbaar in een grootte en geskik vir ‘n redelike groot teepot.

 

Afkortings: dr = draai; dsl = dubbelslagsteek; driesl = drieslagsteek; gs- glipsteek; her = herhaal; kb = kortbeen; ks = kettingsteek; lb = langbeen; oorbl = oorblywende; sp = spasie; st(e) = steek(steke); tes – tesame; vlg = volgende.

 

Om te hekel

Neem hekelpen en hekel 63 ks.  

1e ry: 1 lb in 4e ks vanaf pen, 1 lb in elke vlg ks, = 59 lb, dr.

 2e ry: 3 ks, 1 lb tussen elke lb tot end, dr.

3e ry: Soos 2e ry.

4e ry: 3 ks, 1 lb tussen vlg 28 lb, (1 lb in vlg lb, 1 lb tussen vlg 2 lb, 1 lb in vlg lb),  jy het dus 2 ste vermeerder, 1 lb tussen elke lb tot end, dr.

5e ry: 3 ks, 1 lb tussen vlg 28 lb, (1 lb in vlg lb, 1 lb tussen vlg 3 lb, 1 lb in vlg lb), 1 lb tussen elke lb tot end, dr.

 6e ry: 3 ks, 1 lb tussen vlg 28 lb, (1 lb in vlg lb, 1 lb tussen vlg 5 lb, 1 lb in vlg lb), 1 lb tussen elke lb tot end, dr.

7e ry: 3 ks, 1 lb tussen vlg 28 lb, (1 lb in vlg lb, 1 lb tussen vlg 7 lb, 1 lb in vlg lb), 1 lb tussen elke lb tot end, dr.

 8e ry:  3 ks, 1 lb tussen vlg 28 lb, (1 lb in vlg lb, 1 lb tussen vlg 9 lb, 1 lb in vlg), 1 lb tussen elke lb tot end, dr.

 9e ry: 3 ks, 1 lb tussen vlg 28 lb, (1 lb in vlg lb, 1 lb tussen vlg 11 lb, 1 lb in vlg lb), 1 lb tussen elke lb tot end, dr.

10e ry: 3 ks, 1 lb tussen vlg 28 lb, slaan 13 lb oor, 1 lb tussen elke lb tot end van ry, dr.

11e tot 14e rye: 3 ks, 1 lb tussen elke lb tot end van ry, dr.

15e ry: 3 ks, 3 lb, hekel 2 lb tes, * 4 lb, hekel 2 lb tes* her tussen * tot end.

16e ry: 3 ks, 2 lb, hekel 2 lb tes * 3 lb, hekel 2 lb tes* her van * tot end.

 17e en 18e ry: 3 ks, 1 lb, hekel 2 lb tes * 2 lb, hekel 2 lb tes* her van * tot end.

19e ry: 1 ks * 1 kb tussen vlg 2 lb, 3 ks, 1 kb in dies sp*, her tot end van ry.

20e ry: 1 ks in 3 ks-sp, hekel (2 kb, 2 lb, 3 dsl, 2 lb en 2 kb) tot end van ry, heg af. Heg draad aan onderkant van werk.

1e ry: 1 ks, 1 kb tussen vlg lb, 3 ks en 1 kb in dies sp, * 3 kb, 3 ks en 1 kb in dies sp * her van * tot end.

 2e ry: 1 ks in 3 ks-sp, hekel 2 kb 2 lb 3 dsl  2 lb en 2 kb tot end van ry, heg af. Las draad aan 13 lb en hekel ‘n lb in elke sp vir 7 rye. Hekel nog 1 ry kb en heg af.

 

Afwerking: Werk synaat toe as volg: Werk 3 rye aanmekaar, laat 10 rye oop en werk verder toe.

Hekel ‘n ks-toutjie. Ryg dit deur bokant, net onder skulppatroon. Werk punte af met iets van jou keuse.  

 

 Ons het ‘n blommetjie gehekel van oorskiet hekelgare as volg:    

Hekel ‘n toutjie van 14 ks, gs in 1e ks om ‘n sirkel te vorm. Vlg rondte: Hekel 24 kb in sirkel. Vlg rondte: Hekel 5 ks, (1 gs in vlg kb, 5 ks, 1 gs in vlg kb) her tot end van rondte en h/af.

 

Breipatroon: Mussies vir glase

Benodigdhede: 1 bol dubbel-breidraad van jou keuse: ons het Pingouin Rustica gebruik;
breipenne van 4 mm.

Om te brei

Brei 6 rye reksteek(alle rye = regs); brei verder vir sowat 34 rye in dubbelrifsteek (= 2 regs, 2 aweregs) en heg af. Werk synaat toe. 

ENGELS

MATERIALS: ELLE ELITE DK (50g balls)
2 balls Chocolate 44.
One 4mm ELLE crochet hook.

MEASUREMENTS: To fit an average tea pot.
THE INSTRUCTIONS ARE GIVEN FOR ONE SIZE ONLY.

TENSION: SAVE TIME, TAKE TIME, CHECK TENSION.

ABBREVIATIONS:

ch = chain; dc = double crochet; dtr = double treble; rem = remain(ing); rep = repeat; tr = treble; tr tr = triple treble; st(s) = stitch(es); sp = space; tog = together.

Using a 4mm crochet hook make 63sts.  1st row: Tr into 4th ch from hook tr into each ch 59tr.  2nd row: 3ch tr between each tr to end of row, turn.  3rd row: As 2nd row.  4th row:  3ch tr between next 28tr, tr on tr, tr between next 2tr tr on next tr, tr between tr to end of row.  5th row: 3ch tr between next 28tr, tr on next tr, tr between next 3tr, tr on next tr, tr between tr to end of row.  6th row: 3ch tr between next 28tr, tr on next tr, tr between next 5tr, tr on next tr, tr between tr to end of row.  7th row: 3ch tr between next 28tr, tr on next tr, tr between next 7tr, tr on next tr, tr between tr to end of row.  8th row: 3ch tr between next 28tr, tr on next tr, tr between next 9tr, tr on next tr, tr between tr to end of row.  9th row: 3ch tr between next 28tr, tr on next tr, tr between next 11tr, tr on next tr, tr between tr to end of row.  10th row: 3ch tr between next 28tr miss 13tr, tr between tr to end of row.  11th to 14th row: 3ch tr between tr to end of row.  15th row: 3ch 3tr tr 2tog *4tr tr 2tog* rep from * to * end.  16th row: 3ch 2tr tr 2tog *3tr tr 2tog* rep from * to * to end.  17th to 18th row: 3ch 1tr, tr 2tog *2tr, tr 2tog* rep from * to * to end.  19th row: 1ch* 1dc between next 2tr 3ch dc in same sp*, rep to the end of the row.  20th row: 1ch in 3ch sp work 2dc 2tr 3dtr 2tr 2dc to end of row, fasten off.  Join yarn to bottom of work.  1st row: 1ch 1dc between next tr 3ch dc in same sp. *3dc 3ch 1dc in same sp* rep from * to * to end of the row.  2nd row: 1ch in 3ch sp work 2dc 2tr 3dtr 2tr 2dc to end of row, fasten off.  Join yarn to 13tr and work 7 rows tr work 1 row dc, fasten off.

TO MAKE UP:
Sew 3 rows at bottom.  Leave 10 rows open sew rem.   

IMPORTANT NOTE: Unless yarn specified is used, SAPROTEX cannot accept responsibility for the finished work.

Owing to printing restrictions the colour reproduction is matched as closely to the yarn as possible.

Pattern and Design by SAPROTEX INTERNATIONAL.

VISIT OUR WEBSITE AT: http://www.knit1.net

 • Natalie de Beer

  Ek kan nie sonder die Sarie in my lewe nie
  kan julle my asseblief help met brei patrone vir slaap sokkies (bedsocks) asb
  Baie Baie Dankie

 • Natalie de Beer

  Ek kan nie sonder die Sarie in my lewe nie
  kan julle my asseblief help met brei patrone vir slaap sokkies (bedsocks) asb
  Baie Baie Dankie

 • mntlxop

  jDyq0K xwjjspvoynqh, [url=http://zokkwejnhjyp.com/]zokkwejnhjyp[/url], [link=http://gfufgdpdwppg.com/]gfufgdpdwppg[/link], http://dbgugznirzjp.com/

 • Charlie du Toit

  Ek lees sarie al van 1969 af, het in die sarie shawl gehekel soek ie patroon nou weer – dit was so tussen 1971 en ek sou se 1975 1976 kan julle help – shawl was in ‘n drie hoek gehekel

 • kvjxevfuf

  xCXAbx sygrhmhxxhnd, [url=http://mijwtgfqfchd.com/]mijwtgfqfchd[/url], [link=http://drjebspqftxq.com/]drjebspqftxq[/link], http://devmmfqbieij.com/

 • bgjrrefql

  wqKSOQ osceeiisdnaf, [url=http://pondenkzuije.com/]pondenkzuije[/url], [link=http://jlakwwakggsw.com/]jlakwwakggsw[/link], http://djmfcsyewllb.com/

 • Lucy

  Lots of products are not for sale over here (like SU and PTI). That’s fransutitg because a lot of times when I see something nice it’s from one of those companies. I did order from PTI last year with a few friends so we could share the costs of shipping. SU is a different story but there are ways of buying their products.But I always read the supply lists, I even bought myself reading glasses because of the small type.Eveline.