FOTO Katia

Maak dit self

Maak dit self: Brei dié katsteweltjies wat jy in SARIE Kreatief gesien het

Die katsteweltjies is te dierbaar. Brei dit só ..

KATSTEWELTJIES

(SARIE KREATIEF 2014 bl. 11)

• GROOTTE Vir ouderdomme pasgebore [3 maande]

• BENODIGDHEDE Katia Merino Baby 1 [1] bol in grys kleur nr. 25 en ’n hele paar drade in pienk kleur nr. 58, wit nr. 1 en swart nr. 2; 3 mm-breipenne. (Bestel Katia-breidraad by www.skapie.co.za of skakel 021 975 2577)

SPANNING 27 ste en 56 rye in rek met 3 mm-breipenne = 10 cm

2×1-rif 1e ry: (RK) *Aw 2, r 1*; her van * tot *. 2e en alle vlg rye: Brei ste soos dit voorkom.

AFKORTINGS

Aw – aweregs; beg – begin; her – herhaal; h/aan – heg aan; h/af – heg af; gl – glip; ks – koussteek; oorbl – oorblywende; pat – patroon; r – regs; RK – regte kant; st(e) – steek(steke); tes – tesame; tglso – trek glipsteek oor; vlg – volgende; vmeer – vermeerder; vmin – verminder

 

FOTO: Katia

FOTO Katia

BREI SÓ

SOOL H/aan 28 [32] ste met grys. Brei 2 rye in rek. Brei in rek verder en begin soos volg vmeer:

1e vmeer-ry: Slegs vir 1e grootte R 1, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 2, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 1 (= 32 ste). Slegs vir 2e grootte R 1, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 2, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 1 (= 36 ste).

Brei 1 ry in rek.

2e vmeer-ry: Slegs vir 1e grootte R 2, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 4, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 2 (= 36 ste). Slegs vir 2e grootte R 2, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 4, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 2 (= 40 ste).

Brei 1 ry in rek.

3e vmeer-ry: Slegs vir 1e grootte R 3, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 6, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 3 (= 40 ste). Slegs vir 2e grootte R 3, vmeer 1st, r 14, vmeer 1 st, r 6, vmeer 1st, r 14, vmeer 1 st, r 3 (= 44 ste).

Brei 1 ry in rek.

4e vmeer-ry: Slegs vir 1e grootte R 4, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 8, vmeer 1 st, r 12, vmeer 1 st, r 4 (= 44 ste). Slegs vir 2e grootte R 4, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 8, vmeer 1 st, r 14, vmeer 1 st, r 4 (= 48 ste).

Brei 2 rye reguit in rek en deel dan ste vir pat soos volg in: Slegs vir 1e grootte 16 ste in ks met grys, 12 ste volgens diagram A, 16 ste in ks met grys. Slegs vir 2e grootte 16 ste in ks met grys, 16 ste volgens diagram B, 16 ste in ks met grys.

Wanneer diagram klaar gebrei is, gebruik net grys, beg en eindig met aw 2, brei alle ste in 2×1-rif en vmin 15 [13] ste eweredig in ry (= 29 [35] ste). Brei 6 rye reguit in 2×1-rif. Gaan voort om in 2×1-rif te brei, maar brei die ste die teenoorgestelde van hoe dit voorkom: Aw die r ste en r die aw ste. Brei nog 3 cm in 2×1-rif, h/af. Brei die ander steweltjie net so.

AFWERKING

ORE (Brei 2) H/aan 6 ste met pienk. 1e en 2e rye: R. 3e ry: Gl 1, r 1, tglso, r 2, r 2 tes (= 4 ste). 4e ry: R. 5e ry: Gl 1, r 1, tglso, r 2 tes (= 2 ste). 6e ry: R. 7e ry: R 2 tes, h/af oorbl st.

Volg diagram A [B] en borduur die oë en neus. Werk die ore vas (sien foto). Werk ry-eindes van sool aan aangehegte ste vas en werk dan agternaat toe.

 

Diagram A en B

boksKoussteek met wit

 

streepKoussteek met grys

 

kruisGeborduurde kruissteek met swart

 

skuinsGeborduurde reguitsteek met swart

 

kolGeborduurde satynsteek met pienk

diagram1kat

1e grootte

2e grootte

2e grootte