Maak dit self

Moulose oortrui

Hierdie manteltrui in woudgroen, een van dié kleure vir winter, is nie net in die modekol nie, maar is ook heerlik warm en gemaklik.

GROOTTE

Pas borsmaat 82 – 87 (92 – 97; 102 – 107) cm

Rondommaat 115 (130; 140) cm

Lengte tot skouer 70 (73; 75) cm

BENODIGDHEDE

8 (9; 10) x 50 g-bolle Elle Classic Wool Aran, kleur Leatherleaf 062

*Gebruik enige ander kleur as draad nie meer beskikbaar is nie.

5,5 mm-, 6 mm- en 7 mm en ekstra 6 mm-breipenne;

kabelpen

3 steekhouers

SPANNING

15 ste en 21 rye in ks met 6 mmbreipenne = 10 cm

AFKORTINGS

Aw – aweregs; beg – begin; dies – dieselfde;

dr – draai; dv – draad voor; fats – fatsoeneer;

gl – glip; grto – glip 1 st, r 1, trek glipsteek oor;

h/aan(af) – heg aan(af); her – herhaal;

K6/8A(V) = Kabel 6/8 agter(voor) = glip vlg 3 (4) ste op kabelpen

en hou agter(voor) werk, r 3 (4), r 3 (4) van kabelpen;

m – maak; oorbl – oorblywende;

r – regs; RK – regte kant; st(e) – steek(steke);

tes – tesame; VK – verkeerde kant; vlg – volgende;

vmeer – vermeerder; vmin – verminder; weersk – weerskante

BREI SÓ

AGTERPANT: H/aan 87 (97; 105) ste met 5,5 mm-penne.

1e ry: Met RK voor, r 1, (aw 1, r 1) tot end.

2e ry: Aw 1, (r 1 , aw 1) tot end. Her die twee rye nog een keer.

Neem 6 mmpenne en brei as volg: 1e ry: R. 2e ry: Aw. Brei deurgaans in ks en vmin 1 st (= brei 2 tes) aan beg en einde van 10e (8e; 10e) ry (tel ook 1e en 2e ry reeds gebrei) 4 (5; 5) keer = 79 (87; 95) ste *. Br reguit tot pant 52 cm is, eindig met ’n VK-ry.

Fats bo arms en skouers: Vmin 1 staan weersk van vlg ry en daarna aan weersk van elke 6e ry nog 1 (3;3) keer = 75 (79; 87) ste. Vmin 1 staan weersk van elke 4e ry 5 (3; 3) keer = 65 (73; 81) ste. H/af 2 ste aan beg van vlg 4 (6; 10) rye = 57 (61;61) ste. H/af 5 (6; 6) ste aan beg van vlg 2 rye = 47 (49; 49) ste. H/af 6 (7; 7) ste aan beg van vlg 2 rye = 35 ste. H/af alle ste vir hals agter.

VOORPANT: Brei soos agterpant tot *. Brei reguit in ks vir 4 (6; 4) rye.

Verdeel vir armsplete: Eerste sykant: Vlg ry: Met RK voor, r 8 (10; 12) ste, laat oorbl 71 (77; 83) ste op breispeld, dr. Vlg ry: Neem ekstra 6 mm-penne, r 2, aw tot end. Vlg ry: R. Her laaste 2 rye tot 44 rye gebrei is, eindig met ’n VK-ry. Laatste op breispeld. Middel: Met RK voor,  neem ekstra 6 mm-penne en las draad aan 71 (77; 83) ste, h/af 2 ste, r tot 59 (63; 67) ste op regterpen is, laat oorbl 10 (12; 14) ste ongebrei op steekhouer, dr. Vlg ry: Met VK voor, r 2, aw tot laaste 2 ste, r 2. Vlg ry: R. Her laaste 2 rye tot so lank soos sykant, eindig met ’n VK-ry. Laat ste op breispeld. Tweede sykant: Met RK voor, las draad aan 10 (12;14) ste, h/af 2 ste, r tot end = 8 (10;12) ste. Vlg ry: Aw tot laaste 2 ste,r 2. Vlg ry: R. Her laaste 2 rye tot so lank soos middel, eindig met ’n VK-ry. Laat ste op breispeld. Heg dele: Met RK voor, r 8 (10; 12) ste van eerste sykant, h/aan 2 ste, r 59 (63; 67) middelste ste, h/aan 2 ste, r 8 (10, 12 ) ste van tweede sykant =79 (87; 95) ste. Beg met ’n aw-ry en brei reguit in ks tot pant 52 cm is, eindig met aw-ry. Fats bo arms en skouers: Vmin 1 st aan weersk van vlg ry en daarna aan weersk van elke 6e ry nog 1 (3; 3) keer = 75 (79;87) ste. Vmin 1 st aan weersk van elke 4 e ry 4 (2; 3) keer = 67 (75;81) ste. Slegs 3e grootte: H/af 2 ste aan beg van vlg 2 rye = 77 ste. Fats regterhals: Slegs 1e en 2e groottes: Brei 3 rye reguit. Vlg ry: Vmin 1 st, r tot daar 23 (28) ste op regterpen is, laat oorbl ste op steekhouer, dr. Slegs 3e grootte: Vlg ry: H/af 2 ste, r tot daar 28 ste op regterpen is, laat oorbl ste op steekhouer, dr. Alle groottes: Vlg ry: H/af 4 ste (=halsrand), aw tot end = 19 (24; 24) ste. Vlg ry: H/af 2 ste, r tot end = 17 (22; 22) ste. Vlg ry: H/af 3 ste, aw tot end = 14 (19; 19) ste. Vlg ry: H/af 2 ste, r tot end = 12 (17; 17) ste. Vlg ry: Vmin 1 st, aw tot end = 11 (16; 16) ste. Her laaste 2 rye 0 (1; 1) keer = 11 (13; 13) ste. H/af 5 (6; 6) ste aan beg van vlg ry = 6 (7; 7) ste. Brei 1 ry, h/af alle ste. Fats linkerhals: Slegs 1e en 2e groottes: Vlg ry: Met RK voor, las draad aan ste op houer, h/af vlg 19 (17; -) ste, r tot laaste 2 ste, r 2 tes = 23 (28; -) ste. Slegs 3e grootte: Met RK voor, las draad aan ste op houer, h/af vlg 17 ste, r tot end = 30 ste. Alle groottes: Vlg ry: H/af 2 ste, aw tot end = 21 (26; 28) ste. Vlg ry: H/af 4 ste (halsrand), r tot end = 17 (22; 24) ste. Vlg ry: H/af 2 ste, aw tot end = 15 (20; 22) ste. Vlg ry: H/af 3 ste, r tot end = 12 (17; 19) ste. Vlg ry: H/af 5 (2; 2) ste, aw tot end = 7 (15; 17) ste. Vlg ry: Vmin 1 st, r tot end = 6 (14; 16) ste. Slegs 1e grootte: H/af alle ste. Slegs 2e grootte: Vlg ry: H/af 6 ste, aw tot end = 8 ste. Vlg ry: Vmin 1 st, r tot end = 7 ste. H/af alle ste. Slegs 3e grootte: Her laaste 2 rye nog 1 keer = 13 ste. Vlg ry: H/af 6 ste, aw tot end = 7 ste. Brei 1 ry, h/af alle ste. Rolhals: Werk een synaat, bo armen skouernaat toe. Met RK voor, neem 6 mm-penne, tel op en r 43 ste aan halsrand voor en 35 ste aan halsrand agter = 78 ste. Vlg ry: R, vmeer 1 st aan weersk = 80 ste. 1e ry: Met RK voor, neem 7 mmpenne, aw 1 (= soom st), r 1, (aw 2,r 2) 2 keer, aw 6, r 6, aw 1, r 6, aw 6, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 4, r 6, aw 1, r 6, aw 6, r 2, aw 2, r 1, aw 1 (= soom st). 2e ry: r 1, aw 1, r 2, aw 2, r 6, aw 6, r 1, aw 6, r 6, (aw 2, r 2) 4 keer, r 4, aw 6, r 1, aw 6, r 6 (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. 3e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 6, K6A, aw 1, K6V, aw 6, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 4, K6A, aw 1, K6V, aw 6, r 2, aw 2, r 1, aw 1. 4e ry: Soos 2e ry. 5e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 5, *r 2 tes, r 5, draad om pen, aw 1, draad oor pen, r 5, grto, aw 5 *, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 3, her van * tot *, r 2, aw 2, r 1, aw 1. 6e ry: R 1, aw 1, r 2, aw 2, r 5, aw 7, r 1, aw 7, r 5 (aw 2, r 2) 4 keer, r 3, aw 7, r 1, aw 7, r 5, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. 7e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 4, * r 2 tes, r 5, dv, r 1, aw 1, r 1, dv, r 5, grto, aw 4 *, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 2, her van * tot *, r 2, aw 2, r 1, aw 1. 8e ry: R 1, aw 1, r 2, aw 2, r 4, aw 8, r 1, aw 8, r 4, (aw 2, r 2) 4 keer, r 2, aw 8, r 1 , aw 8, r 4, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. 9e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 3, * r 2 tes, r 5, dv, r 2, aw 1, r 2, dv, r 5, grto, aw 3 *, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 1, her van * tot * , r 2, aw 2, r 1, aw 1. 10e ry: R 1, aw 1, r 2, aw 2, r 3, aw 9, r 1, aw 9, r 3, (aw 2, r 2) 4 keer, (r 1, aw 9) 2 keer, r 3, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. 11e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 2, * r 2 tes, r 5, dv, r 3, aw 1, r 3, dv, r 5, grto, aw 2 *, (r 2, aw 2) 4 keer, her van * tot *, r 2, aw 2, r 1, aw 1. 12e ry: R 1, aw 1, r 2, aw 2, r 2, aw 10, r 1, aw 10, r 2, (aw 2, r 2) 4 keer, aw 10, r 1, aw 10, r 2, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. Her die 12 rye nog 3 keer. Vlg ry: Aw 1, r 1, ( aw 2, r 2) 5 keer, aw 1, ( r2 , aw 2) 9 keer, r 2, aw 1, (r 2,aw 2) 4 keer, r 1, aw 1. H/af alle ste.

AFWERKING: Werk oorbl nate toe.