FOTO Henk Hattingh

Maak dit self

Snoesige streepkombers

Die kombers word met dik penne en breidraad gebrei. Sommer gou het jy ’n lekker warm kombers.

GROOTTE Klein (medium; groot) = 90 x 120 (115 x 150; 140 x 180) cm

BENODIGDHEDE 2 (3; 4) x 100 g-bolle (chunky wolsoort) in 6 kleure van jou keuse;
5 mm-sirkelpen

SPANNING 15 ste en 30 rye in reksteek met 5 mm-breipenne = 10 cm

AFKORTINGS 

aw – aweregs
beg – begin
dies – dieselfde
dr – draai
dv – draad voor
fats – fatsoeneer
gl – glip
grto – glip 1 st, r 1, trek glipsteek oor
h/aan(af) – heg aan(af)
her – herhaal
K6/8A(V) = kabel 6/8 agter(voor) = glip vlg 3 (4) ste op kabelpen en hou agter(voor) werk, r 3 (4), r 3 (4) van kabelpen
m – maak
oorbl – oorblywende
r – regs
RK – regte kant
st(e) – steek(steke)
tes – tesame
VK – verkeerde kant
vlg – volgende
vmeer – vermeerder
vmin – verminder
weersk – weerskante

BREI SÓ

H/aan 134 (172; 210) ste met 5 mm-sirkelpen en eerste kleur. R 60 (74; 90) rye = 20 (25; 30) cm in elk van 6 kleure. H/af alle ste. Pompons is opsioneel.