FOTO Ryno

Maak dit self

Maklike strepieskombers om te hekel

As jy eers die slag van die patroon het, sal dit sommer vinnig gaan om die kombers te hekel. Die steekpatroon vorm ’n dik tekstuur en word in rye gehekel.

Grootte

Sowat 140 cm wyd en 146 cm lank.

Benodigdhede

100 g-bolle Elle Pure Gold Chunky: 14 bolle elk in kleure A: Lily (033) en B: Mist (203) en 15 bolle in C: Midnight (005); 5,5 mm-hekelpen.

Afkortings

Beg – begin; dr – draai; her – herhaal; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; vlg – volgende

Hekel só

Beg met kleur A en hekel lossies ’n ketting van 164 ks, dr.

Vlg ry: Slaan 2 ks oor (= 1e lb), 1 lb in elke ks tot end, dr.

Vlg ry: 1 ks, 1 kb in elke lb, eindig met 1 kb in 2e van 2 ks, dr.

Vlg ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot end, dr **.

1e ry: Neem kleur B, 1 ks, 1 kb in elk van vlg 3 kb, 1 lb lossies rondom bokant van lb in kleur A, 1 lb in bokant van vlg 2 lb, * 1 kb in elk van vlg 3 kb, slaan 3 lb van 1e ry oor, 1 lb rondom bokant van vlg 3 lb van 1e ry, her van *, eindig met 1 lb in laaste 3 kb.

2e ry: 2 ks (= 1e lb), 1 lb in elke kb en lb van vorige ry.

3e ry: 1 ks, 1 kb in elke lb tot end, dr.

4e ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot end, dr. Neem kleur C en her laaste 4 rye. Neem kleur A en her laaste 4 rye **.

Her van ** tot ** tot verlangde lengte.

Randafwerking

Neem C en hekel rondom as volg: 2 kb in vlg 2 ste, slaan 2 ste oor, * 2 lb in vlg st, 3 ks, 1 kb in 2e ks, 1 ks, 2 lb in dies st, slaan 2 ste oor, 2 kb in vlg 2 ste, her van * rondom, heg af.

Lees nou

Borduur ’n bokkop op gaatjiesbord

Brei warm handskoene

Romantiese liggies